Layer

Dotace RES+ pro obce do 3 000 obyvatel

FVE na obecní budovy.
Obce do 3 000 Obyvatel.
Až 75% dotace.
Podání žádosti o dotaci - Dotace se připravuje.
Možnost realizovat výstavbu FVE v průběhu 3 let od podání žádosti, dle plánu obce.

1. Konzultace
2. Cenová nabídka
3. Vyžádání podkladů
4. Satelitní zaměření budov
5. Projektová dokumentace
6. Energetický audit
7. Podání žádosti o dotaci
8. Smlouva o připojení
9. Veřejná zakázka
10. Realizace

Přehled dotační výzvy

01

Na co lze žádat?

  • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.
02

S čím Vám pomůžeme?

  • Naše společnost zařídí kompletní řešení pro realizaci Fotovoltaické elektrárny
  • Zajistíme veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci (projektovou dokumentaci, smlouvu o připojení do distribuční sítě, energetický audit a veřejnou zakázku).
  • Také Vám poradíme s technickou částí realizace a pomůžeme Vám se zajištěním realizační firmy.
  • Provedeme Vás celou fázi projektu od přípravy po realizaci projektu, včetně podání žádosti o dotaci.
03

Proč fotovoltaika?

Díky FVE dokážete snížit množství spotřebované energie ze sítě a výrazně tím redukovat vstupní náklady. V souvislosti s FVE zajišťujeme následný Výkup přetokové elektřiny a zároveň jsme schopni pro Vás zajistit Audit dodávek energií. Díky kontrole stávající smlouvy a orientaci v ní, jsme schopni Vám vysvětlit, za co přesně platíte a případně Vám zajistit cenové nabídky od našich partnerských dodavatelů.

Kvalitní vypracování podkladů pro Vaši žádost o dotaci

Mám zájem
Dotace bez starostiHexagon ServicesHexagon EnergyHexagon AuditsHexagon TechnologyHexagon Finance