Layer

Výzva 37, 38

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

Přehled dotační výzvy

Základní informace o dotační výzvě 37 a 38

01

Pro koho je dotace určena?

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Školská zařízení, Státní podniky, Neziskové organizace, Kluby a spolky.

02

Datum vyhlášení a ukončení výzvy

od 3.4. 2023 do 1.3. 2024

03

Objem financí v dotační výzvě

2x 2 500 000 000 Kč

04

Výše dotace

40 - 100 %

05

Podmínky dotace

 • Snížení energetické náročnosti objektu v minimální výši 30 %.
 • Povinnost zateplení budovy / výměny oken.
 • U škol a školek musí být dodržena vnitřní rekuperace vzduchu.
06

Na co lze čerpat dotaci?

 • Stavební práce - zateplení budovy, výměna oken, elektroinstalace, rekuperace vzduchu
 • FVE a baterie, Tepelné čerpadlo / rekonstrukce otopné soustavy
 • Příprava nutných příloh pro dotaci (uznatelné náklady)
 • Energetický management
07

Na co se dotace nevztahuje?

Vypracování dotační žádosti

08

Doba realizace

Možnost realizovat do 31.12. 2029

09

Kdy bude dotace vyplacena?

Po vysoutěžení realizační firmy a následné realizaci lze čerpat první část po zaplacení zálohy realizační firmě + náklady spojené s povinnými přílohami k dotační žádosti (projekce, energetický audit, veřejná zakázka apod.)

Nutné přílohy v dotační žádosti

k výzvě 37 a 38

01

Projektová dokumentace

02

Energetický audit + energetický průkaz budovy

03

Veřejná zakázka

Přehled našich služeb

k výzvě 37 a 38

Podání žádosti

Projektová dokumentace

Podání žádosti

Veřejná zakázka

Počátek realizace služeb započne po podpisu smluv.

Práce na dotačním titulu zaberou nějaký čas, proto není času nazbyt, i když přijímání žádostí je do 1.3.2024.

Jak bude spolupráce probíhat

01

Sběr podkladů

 • Zjištění základních otázek
  • Je zajištěn elektronický podpis?
  • Je zajištěna stávající projektová dokumentace na dotčenou budovu?
 • Nafocení budov, střech, půdy, stávající otopné soustavy - podklady pro projektanta
 • Zjištění stavu hromosvodu - nafotit a zjistit, jestli jde po střeše nebo po hřebeni
 • Vysbírání dokumentů
  • Smlouva o dodávkách energií za plyn i elektřinu
  • Vyúčtování energií všech odběrných míst ve vlastnictví obce za poslední rok
   • Podklady pro projekci a energetický audit
02

Podpis smluv a plných mocí

Podpis digitálně nebo fyzicky

03

Vypracování povinných příloh k žádosti

Budeme informovat o průběhu vyhotovení

04

Podání dotační žádosti

Přijde mail s informací o podání žádosti

05

Příprava veřejné zakázky a její následná realizace

Možnost oslovení našich ověřených partnerských realizačních firem do výběrového řízení