Layer

Úspora a recyklace vody

Využíváme inovativní technologické řešení, které umožňují úsporu vody a elektřiny při úpravě vody. Po prvotní analýze vašeho podniku, navrhneme ideální technologické řešení, které sníží náklady na vodné a stočné a zároveň šetří energii potřebnou na ohřev vody.

Informace o dotaci (OPTAK)

01

Dotace

Pro podnikatele, kteří se chtějí zapojit do udržitelného hospodaření s vodou, je k dispozici dotace v rozmezí 40-60 %.

02

Kdo může o podporu žádat

Malé, střední a velké podniky.

03

Termíny

Přijímání žádostí probíhá od 14.9.2023 do 28.6.2024.

04

Výše dotace

Dotace na projekt může dosáhnout až 100 milionů Kč.

05

Kritéria pro poskytnutí dotace

Projekty musí vést k úspoře vody v podniku minimálně o 5 % nebo 100 m3/rok a musí být doloženy vodním auditem.

Co je k projektu potřeba

01

Návrh technického řešení

Po prvotní analýze vašeho podniku, jsme schopni navrhnout ideální technologické řešení, které sníží náklady na vodné a stočné a zároveň šetří energii potřebnou na ohřev vody. Do takových technologických řešení patří například recyklace bazénové vody, recyklace dešťových vod.

02

Zpracování vodního auditu

Vodní audit vypracováváme dle platné metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu

03

Zpracování žádosti o dotaci

Příprava a podání žádosti o dotaci, dotační magement a vyúčtování dotace

04

Výběrové řízení na dodavatele

Zajistíme kompletní administraci veřejné zakázky takzvaně na klíč